Услуги

Складова обработка

Петролна база Нови Искър

Сакса ООД разполага с петролен терминал в гр. Нови Искър, кв. Курило, който е разположен на площ от 36 504 кв.м. Общата резервоарна вместимост на терминала е 44 856 m3. Депото предоставя възможност за едновременно разтоварване на 13 ж.п. цистерни и 4 автоцистерни. Капацитетът на товарене е 640 m3/час. В терминала се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво, газьол, авиационен керосин, авиационен бензин, биодизел, биоетанол и котелно гориво.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда.

Петролна база Русе

Сакса ООД оперира депо за светли нефтопродукти с площ 31 264 м2, в гр. Русе, бул. Тутракан №71, Свободна зона-Русе ЕАД. Общата резервоарна вместимост на терминала е 40 320 m3, а капацитетът на товарене е 396 m3/час.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда. В депото се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво и биодизел.

Сакса ООД извършва складова обработка на петролни продукти за ОМВ България ООД и ЕКО България ЕАД.

Съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти

Петролната база на Сакса разполага с 10 резервоара регистрирани, като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти. В резервоарите се съхраняват запаси от автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газьол, авиационен керосин и котелно гориво. Сакса ООД предлага възможност, услугата по съхранение на задължителни запаси да се извършва с горива на вложителя или с гориво под наем.

Ценоразпис за съхранение на задължителни запаси
Услуга Период МЕ Цена

всички цени са без ДДС.

Наем на резервоарна вместимост за автомобилен бензин

месечно

1000 л. / 15°С

9 лв.

Наем на резервоарна вместимост за дизелово гориво

месечно

1000 л. / 15°С

9 лв.

Наем на резервоарна вместимост за газьол

месечно

1000 л. / 15°С

9 лв.

Наем на резервоарна вместимост за авиационен керосин

месечно

1000 л. / 15°С

9 лв.

Наем на резервоарна вместимост за котелно гориво

месечно

тон

9 лв.

Съхранение с гориво под наем за бензин, дизел, газьол и керосин

месечно

1000 л. / 15°С

19.5 лв.

Съхранение с гориво под наем за котелно гориво

месечно

тон

19.5 лв.

Блендиране на минерални горива с биокомпонент

Използването на минерални горива със съдържание на биокомпонент за целите на транспорта в България е задължително. Процентното съдържание на биокомпонент се увеличава периодично в съответствие с Европейската директива за възобновяемата енергия и Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила на територията на Република България. Сакса ООД разполага с най-съвременните съоръжения и технологии за съхранение и автоматизирано смесване на биодизел и биоетанол, съответно с с автомобилен бензин и дизелово гориво.

Биокомпонентът в резервоарите се съхранява под азот, което не позволява влошаване на качеството му, в резултат на химични реакции при взаимодействие с кислорода и водорода от въздуха. Смесването става изцяло автоматизирано, чрез впръскване на автоналивната естакада. Процентното съдържание периодично се контролира в лабораторията на петролната база.

Адитивиране на моторни горива с добавки

Гарантирането и подобряването на качеството на горивата е стратегическа задача за Сакса ООД.

Използването на подобрители в горивата гарантира по-добри експлоатационни и екологични характеристики, както и по-високо ниво на безопасност. Сакса ООД е представител на германският производител на добавки ERC GmbH. На автоналивните естакади в петролният терминал са инсталирани автоматични дозиращи устройства позволяващи впръскаването на до четири различни видове подобрители във всеки вид гориво.

Контрол на качеството

Сакса ООД разполага с една от най-съвременно оборудваните лаборатории за изпитване на атомобилни горива и горива за отопление. Лабораторията е акредитирана по стандарт ISO/IEC 17025:2005.

Внедрената в САКСА система за контрол на качеството във връзка с прилагането на стандарта ISO 9001:2008, гарантира проверката на всички входящи партиди горива, които се разтоварват в петролната база, както и повторна проверка на горивото от всеки резервоар преди започване на експедиция.


Управление на петролни бази

Сакса ООД има повече от 10 години опит в складовата обработка на течни горива. Висококвалифицирания персонал на фирмата обслужва петролните бази на ОМВ България ООД в градовете София и Видин. Благодарение на познаването и ползването на последните достижения в областта на автоматизацията и информационното обслужване на процесите по товарене и разтоварване на течни горива в терминалите е постигната висока ефективност и ниски технологични загуби. Операциите в терминалите се ръководят от сертифицирани консултанти по безопасност, съгласно международните конвенции за превоз на опасни товари ADR и RID.

Сред доставчиците с чиито технологични решения и софтуерни продукти е запознат и работи персонала на фирма Сакса са: Siemens, SAP, Isoil Impianti, A+H, Emerson, Anton Paar и Vega.


Международен транспорт на опасни товари

Сакса ООД притежва международен лиценз за обществен превоз на товари. Автомобилния парк включва единадесет специализирани транспортни средства за петролни продукти.

Всички камиони отговарят на Eвропейскaта норма за вредни емисии Euro 4.

Цистерните с вместимости от 36 до 7 хиляди литра са оборудвани с помпи и електронни разходомери с температурно компенсиране и печатащи устройства. При транспортирането на опасни товари нашия персонал стриктно спазва разпоредбите на конвенцията ADR. Камионите са оборудвани с глобална система за позициониране, като входовете и изходите на цистерните се контролират с електронни датчици. Системата осигурява пълен контрол над цистерните от склада до мястото на доставка и дава допълнителна гаранция за количеството и качеството на доставяните горива.


  • 1280, гр. Нови Искър, ПБ Сакса
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • (+ 359 2) 991 7224
  • (+ 359 2) 991 7581