Авиационно гориво

Керосинът е запалима въглеводородна течност. Керосинът се използва като самолетно гориво за реактивни двигатели. Произвежда се от първични дестилатни керосинови фракции, преминали през допълнително хидроочистване.

технически характеристики (PDF)

информационен лист за безопасност (PDF)