Пътен битум & гудрон

Битумите за пътни настилки се получават изключително чрез процес на дестилация от точно определена селекция на суров петрол. Битум е лепилото, което се използва за съединяване на неорганични компоненти, като пясък, трошен камък, баластра и варовиков прах при полагането на асфалтови настилки. За гарантиране дълготрайност и устойчивост на пътните настилки при полагането на завършващитят покривен слой асфалт, се използва нефтен битум модифициран с прибавяне на бутадиен и стирол.

технически характеристики (PDF) (битум 50-70)

технически характеристики (PDF) (битум 80-100)

технически характеристики (PDF) (ПМБ 35/55-75)