Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базисна цена за София в български лева, валидна от 15.03.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

870.00

710 0

1580.00

316.00 1896.00
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 946.00 710 0 1656.00

331.20

1987.20
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

864.00

646 0 1510.00

302.00

1812.00
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л

908.00

646 0 1554.00 310.80

1864.80

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 873.00 646 0 1519.00 303.80

1822.80

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 915.00 646 0 1561.00 312.20

1873.20

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 864.00 646 0 1510.00 302.00

1812.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 864.00 646 0 1510.00 302.00

1812.00

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 715.00 400 0 1115.00 223.00

1338.00

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 955.00 646 0 1601.00 320.20

1921.20

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00 0.00

0.00

0.00

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00 0.00 0.00

0.00

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО)

1000 л

0.00 710 0.00

0.00

0.00

0.00

Дизелово гориво за плавателни съдове с код по НАТО F-75 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00

0.00

0.00

0.00

Газьол за ПКЦ 0.1% сяра за отопление - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00

0.00

0.00

0.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базисна цена за Русе в български лева, валидна от 15.03.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 881.00 710 0 1591.00 318.20 1909.20
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 946.00 710 0 1656.00 331.20 1987.20
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

864.00

646 0

1510.00

302.00

1812.00
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 902.00 646 0 1548.00 309.80

1857.60

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 873.00 646 0 1519.00 303.80

1822.80

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 915.00 646 0

1561.00

312.20

1873.20

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 864.00 646 0 1510.00 302.00 1812.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства