Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базисна цена за София в български лева, валидна от 16.01.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

910.00

710 0

1620.00

324.00 1944.00
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 979.00 710 0 1689.00

337.80

2026.80
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

949.00

646 0 1595.00

319.00

1914.00
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 1000.00 646 0 1646.00 329.20

1975.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 969.00 646 0 1615.00 323.00

1938.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 1020.00 646 0 1666.00 333.20

1999.20

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 949.00 646 0 1595.00 319.00

1914.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 949.00 646 0 1595.00 319.00

1914.00

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 812.00 400 0 1212.00 242.40

1454.40

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 1030.00 646 0 1676.00 335.20

2011.20

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00 0.00

0.00

0.00

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00 0.00 0.00

0.00

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО)

1000 л

0.00 710 0.00

0.00

0.00

0.00

Дизелово гориво за плавателни съдове с код по НАТО F-75 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00

0.00

0.00

0.00

Газьол за ПКЦ 0.1% сяра за отопление - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00

0.00

0.00

0.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базисна цена за Русе в български лева, валидна от 16.01.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 914.00 710 0 1624.00 324.80 1948.80
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 979.00 710 0 1689.00 337.80 2026.80
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

941.00

646 0

1587.00

317.40

1904.40
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 992.00 646 0 1638.00 327.60

1965.60

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 961.00 646 0 1607.00 321.40

1928.40

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 1012.00 646 0 1658.00 331.60

1989.60

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 941.00 646 0 1587.00 317.40 1904.40

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства