Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базисна цена за София в български лева, валидна от 17.11.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

908.00

710 0

1618.00

323.60 1941.60
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 977.00 710 0 1687.00

337.40

2024.40
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

910.00

646 0 1556.00

311.20

1867.20
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 960.00 646 0 1606.00 321.20

1927.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 910.00 646 0 1556.00 311.20

1867.20

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 910.00 646 0 1556.00 311.20

1867.20

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 812.00 400 0 1212.00 242.40

1454.40

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 993.00 646 0 1639.00 327.80

1966.80

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 787.33 646 194.00 1627.33

325.47

1952.79

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 785.54 646 177.00 1608.54 321.71

1930.24

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 774.83 710 150.00

1634.83

326.97

1961.80

Дизелово гориво за плавателни съдове с код по НАТО F-75 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 762.25 646 167.00

1575.25

315.05

1890.30

Газьол за ПКЦ 0.1% сяра за отопление - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 762.25 646 127.00

1535.25

307.05

1842.30

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базисна цена за Русе в български лева, валидна от 17.11.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 912.00 710 0 1622.00 324.40 1946.40
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 977.00 710 0 1687.00 337.40 2024.40
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

910.00

646 0

1556.00

311.20

1867.20
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 960.00 646 0 1606.00 321.20

1927.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 910.00 646 0 1556.00 311.20 1867.20

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства