Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базова цена за София в български лева, валидна от 24.05.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базова цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

1064.00

710 0

1774.00

354.80 2128.80
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 1126.00 710 0 1836.00

367.20

2203.20
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

1093.00

646 0 1739.00

347.80

2086.80
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л

1135.00

646 0 1781.00 356.20

2137.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 1093.00 646 0 1739.00 347.80

2086.80

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 1093.00 646 0 1739.00 347.80

2086.80

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 830.00 400 0 1230.00 246.00

1476.00

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 1161.00 646 0 1807.00 361.40

2168.40

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00 0.00

0.00

0.00

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00 0.00 0.00

0.00

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО)

1000 л

0.00 710 0.00

0.00

0.00

0.00

Дизелово гориво за плавателни съдове с код по НАТО F-75 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00

0.00

0.00

0.00

Газьол за ПКЦ 0.1% сяра за отопление - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0.00

0.00

0.00

0.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базовата цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базова цена за Русе в български лева, валидна от 24.05.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базова цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 1082.00 710 0 1792.00 358.40 2150.40
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 1157.00 710 0 1867.00 373.40 2240.40
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

1109.00

646 0

1755.00

351.00

2106.00
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 1138.00 646 0 1784.00 356.80

2140.80

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0

0.00

0.00

0.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 1109.00 646 0 1755.00 351.00 2106.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базовата цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базова цена за Стара Загора в български лева, валидна от 24.05.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базова цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 1059.00 710 0 1769.00 353.80 2122.80
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 1121.00 646 0 1767.00 353.40

2120.40

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базовата цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базова цена за Площадка Лукойл Нефтохим на Лукойл Нефтохим Бургас АД в български лева, валидна от 24.05.2018 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базова цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 992.00 710 0 1702.00 340.40 2042.40
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 1117.00 646 0 1763.00 352.60

2115.60

Дизелово минерално гориво 10ppm E5 1000 л 1073.00 646 0 1719.00 343.80

2062.80

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базовата цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства