Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базисна цена за София в български лева, валидна от 28.07.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

813.00

710 0

1523.00

304.60 1827.60
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 900.00 710 0 1610.00

322.00

1932.00
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

791.00

646 0 1437.00

287.40

1724.40
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 831.00 646 0 1477.00 295.40

1772.40

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 791.00 646 0 1437.00 287.40

1724.40

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 791.00 646 0 1437.00 287.40

1724.40

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 780.00 400 0 1180.00 236.00

1416.00

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 893.00 646 0 1539.00 307.80

1846.80

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0 0.00

0.00

0.00

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 710 0

0.00

0.00

0.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базисна цена за Русе в български лева, валидна от 28.07.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 817.00 710 0 1527.00 305.40 1832.40
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 900.00 710 0 1610.00 322.00 1932.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

791.00

646 0

1437.00

287.40

1724.40
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 831.00 646 0 1477.00 295.40

1772.40

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 791.00 646 0 1437.00 287.40 1724.40

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства