Горива

Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива.

Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.

Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.

Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.

За актуална информация относно ценообразуване на моторни горива за въоръжените сили на страните членки на НАТО/Американската армия натисни ТУК.

Базисна цена за София в български лева, валидна от 26.09.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л

895.00

710 0

1605.00

321.00 1926.00
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 973.00 710 0 1683.00

336.60

2019.60
Бензин А100LL 1000 л 2890.00 830 0 3720.00 744.00 4464.00
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

852.00

646 0 1498.00

299.60

1797.60
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 900.00 646 0 1546.00 309.20

1855.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Газьол 0.1% сяра за ПКЦ 1000 л 852.00 646 0 1498.00 299.60

1797.60

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 852.00 646 0 1498.00 299.60

1797.60

Котелно гориво до 1% сяра 1000кг 780.00 400 0 1180.00 236.00

1416.00

Биодизел тип Б100 1000 л 1935.00 646 0 2581.00 516.20

3097.20

Jet A1 - за вътрешен пазар 1000 л 950.00 646 0 1596.00 319.20

1915.20

Авиационен керосин Jet A1 с код по НАТО F-35 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0 0.00

0.00

0.00

Специално дизелово гориво с код по НАТО F-54 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Автомобилен бензин А95Н с код по НАТО F-67 - (за армии, членки на НАТО) 1000 л 0.00 710 0

0.00

0.00

0.00

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Базисна цена за Русе в български лева, валидна от 26.09.2017 г.

Продукт Мярка Цена Акциз Надценка / Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базисна цена с ДДС
Бензин А95Н с мин. 7% био 1000 л 899.00 710 0 1609.00 321.80 1930.80
Бензин А100Н с мин. 7% био 1000 л 973.00 710 0 1683.00 336.60 2019.60
Газьол за извънпътна техника и трактори 1000 л

852.00

646 0

1498.00

299.60

1797.60
Евро Дизел 0.001%S с 6% FAME 1000 л 900.00 646 0 1546.00 309.20

1855.20

Арктик Дизел Б0 (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Арктик Дизел Б6% (ГТФ-25) 1000 л 0.00 646 0 0.00 0.00

0.00

Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 1000 л 852.00 646 0 1498.00 299.60 1797.60

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

 

Заявка за горива

Заявка за горива под РОПА

Заявка за горива за ОАКП

Декларация за произход на парични средства