Пътен битум

Сакса ООД предлага пътни битуми с вискозитетен клас и физико-химични свойства, които гарантират високото качество на асфалтови смеси.

Поръчките се изпълняват до склада на клиента или основа Сакса и включват транспорт, застраховка и всички други разходи, които биха могли да възникнат.

Работното време за товарене на пътни битуми е всеки делничен ден от 06:00 до 14:00 часа.

Продажната цена е индивидуална за всеки клиент и се формира като към долу цитираната базова цена се добавят транспортните разходи за доставка до склад на клиента, след което се изваждат договорените отстъпки за количество.

Базова цена валидна от 21.03.2014

Продукт

Мярка Цена

Разходи
за доставка

Отстъпка Данъчна основа ДДС 20% Базова цена
вкл. ДДС
Пътен битум 50/70 1000 kg 915.00 0 0 915.00 183.00 1098.00
Полимерно модифициран
битум 25-55/55
1000 kg 1296.00 0 0 1296.00 259.20 1555.20
Полимерно модифициран
битум 45-80/65
1000 kg 1393.00 0 0 1393.00

278.60

1671.00

Note: The base price is updated daily!