Международен транспорт на опасни товари

Сакса ООД притежва международен лиценз за обществен превоз на товари. Автомобилния парк включва единадесет специализирани транспортни средства за петролни продукти.

Всички камиони отговарят на Eвропейскaта норма за вредни емисии Euro 4.

Цистерните с вместимости от 36 до 7 хиляди литра са оборудвани с помпи и електронни разходомери с температурно компенсиране и печатащи устройства. При транспортирането на опасни товари нашия персонал стриктно спазва разпоредбите на конвенцията ADR. Камионите са оборудвани с глобална система за позициониране, като входовете и изходите на цистерните се контролират с електронни датчици. Системата осигурява пълен контрол над цистерните от склада до мястото на доставка и дава допълнителна гаранция за количеството и качеството на доставяните горива.

 

Сертифицирани транспортни средства за маркирани енергийни продукти

Транспортирането на маркирани горива за отопление и кораби на територията на България се извършва само със сертифицирани от компетентната митница камиони и ж.п. цистерни.

Транспортните средства трябва да разполагат с инсталирана глобална система за позициониране и измервателни средства одобрени съгласно Закона за измерванията и правилникът по прилагането му.

Камионите на САКСА ООД са сертифицирани от Държавната агенция по метрология и технически надзор и ТМУ Митница Столична.

Това ни дава възможност да предоставяме на клиентите си комплексно решение на енергийните им нужди от склада до резервоара на клиента при гарантирано качество и количество.