Складова обработка

 

Петролна база Нови Искър

Сакса ООД разполага с петролен терминал в гр. Нови Искър, кв. Курило, който е разположен на площ от 36 504 кв.м. Общата резервоарна вместимост на терминала е 44 856 m3.

Депото предоставя възможност за едновременно разтоварване на 13 ж.п. цистерни и 4 автоцистерни.

Капацитетът на товарене е 640 m3/час.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда.

В терминала се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво, газьол, авиационен керосин, авиационен бензин, биодизел, биоетанол и котелно гориво.

 

Петролна база Русе

Сакса ООД оперира депо за светли нефтопродукти с площ 31 264 м2, в гр. Русе, бул. Тутракан №71, Свободна зона-Русе ЕАД.

Общата резервоарна вместимост на терминала е 40 320 m3

Капацитетът на товарене е 396 m3/час.

Петролната база е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове и разполага с разрешително за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда.

В депото се обработват автомобилни бензини, дизелово моторно гориво и биодизел.

 

Сакса ООД извършва складова обработка на петролни продукти за ОМВ България ООД и ЕКО България ЕАД.