Контрол на качеството

Сакса ООД разполага с една от най-съвременно оборудваните лаборатории за изпитване на атомобилни горива и горива за отопление.

Лабораторията е акредитирана по стандарт ISO/IEC 17025:2005.

Внедрената в САКСА система за контрол на качеството във връзка с прилагането на стандарта ISO 9001:2008, гарантира проверката на всички входящи партиди горива, които се разтоварват в петролната база, както и повторна проверка на горивото от всеки резервоар преди започване на експедиция.