Съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти

Петролната база на Сакса разполага с 10 резервоара регистрирани, като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти.

В резервоарите се съхраняват запаси от автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газьол, авиационен керосин и котелно гориво.

Сакса ООД предлага възможност, услугата по съхранение на задължителни запаси да се извършва с горива на вложителя или с гориво под наем.

 

Ценоразпис за съхранение на задължителни запаси

Услуга

Период

МЕ

Цена

1.

Наемане на резервоарна вместимост за автомобилен бензин

месечно

1000 л. при 15°С

9 лв.

2

Наемане на резервоарна вместимост за дизелово гориво

месечно

1000 л. при 15°С

9 лв.

3

Наемане на резервоарна вместимост за газьол

месечно

1000 л. при 15°С

9 лв.

4

Наемане на резервоарна вместимост за авиационен керосин

месечно

1000 л. при 15°С

9 лв.

5

Наемане на резервоарна вместимост за котелно гориво

месечно

тон

9 лв.

6

Съхранение с гориво под наем за бензин, дизел, газьол и керосин

месечно

1000 л. при 15°С

19,5 лв.

7

Съхранение с гориво под наем за котелно гориво

месечно

тон

19,5 лв.