Горива за кораби

Законът за акцизите и данъчните складовe предоставя данъчни облекчения за потребителите на горива за отопление и зареждане на кораби, което прави тези горива по-евтини с до 65 стотинки за литър.

Дизеловото гориво и газьолът за кораби са маркирани в синьо. Те са освободени от облагане с акциз, като начисленият в цената им такъв се възстановява на корабособствениците.

Доставката на маркирани енергийни продукти се извършва само от данъчни складове, а транспортирането със сертифицирани транспортни средства.

Сакса ООД разполага с автоматична система за маркиране и седем сертифицирани цистерни, което го прави един от най-големите доставчици на горива за отопление и кораби в страната.

технически характеристики (PDF)

 

Вид гориво
Мярка
Крайна доставна цена
Евро Дизел 0.001% сяра-корабен 
лв. / 1000 л.
1909.20
Газьол 0.1% сяра-корабен лв. / 1000 л 1909.20